Sales & Support: +86-10-51908781/51909163Email: info@sinovogroup.com
Contact Us
Nhà - Liên hệ

Văn phòng Hà Bắc

 • Người liên hệ: Mr. Andy Liu
 • Điện thoại: +86-0316-7678808
 • Điện thoại di động: +86-15652303991
 • Fax: +86-0316-7678811
 • E-Mail: factory@sinovogroup.com
 • Mã bưu điện: 065400
 • Địa chỉ: Đường Bảo Hải, Khu công nghiệp mới nổi huyện Hương Hà, thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Văn phòng Bắc Kinh

 • Người liên hệ: Miss.Nancy Fan
 • Điện thoại: +010-51909163/51908562/51908781
 • Điện thoại di động: +86-13466631560
 • WeChat: +86-13466631560
 • WhatsApp: +86-13466631560
 • Fax: +010-51908780
 • E-Mail: marketing010@sinovogroup.com
 • Mã bưu điện: 100022
 • Địa chỉ: Phòng 2308, Tòa nhà Hoa Đằng Bắc Đường, Số 37 Đường Nam Mạch Phường, Quận Triều Dương, Bắc Kinh

Văn phòng Singapore

 • Người liên hệ: Mr.Alan Wang
 • Điện thoại: (+65) 6362 4066
 • Điện thoại di động: +65 8809 5228
 • WeChat: AlanwangSinovo
 • WhatsApp: +86 13801057171
 • Fax: +65 63624077
 • E-Mail: alanwang@csr.com.sg
 • Mã bưu điện: 729505
 • Địa chỉ: 58A Sungei Kadut Loop 4F

Mẫu yêu cầu

TOP