Sales & Support: +86-10-51908781/51909163Email: info@sinovogroup.com
Products
Nhà - Sản phẩm - Máy ép thủy lực đầy đủ
Sản phẩm
Đặc điểm kỹ thuật

Mô hình B1200 B1500
Đường kính vỏ chiết 1200mm 1500mm
Áp lực hệ thống 30MPa(max.) 30MPa(max.)
Áp lực làm việc 30MPa 30MPa
Bốn đột quỵ 1000mm 1000mm
Kẹp đột quỵ xi lanh 300mm 300mm
Lực kéo 320ton 500ton
Lực kẹp 120ton 200ton
Tổng trọng lượng 6.1ton 8ton
Quá khổ 3000x2200x2000mm 3700x2200x2100mm
Gói điện Máy phát điện Máy phát điện
Tỷ lệ công suất 45kw/1500 45kw/1500
TOP